Aktualności

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie aktywizacji zawodowej. Projekt pn. "Skok po sukces" dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach RPO WO 2014-2020. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny!

Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
O Fundacji

Fundacja "Bądź Dobroczyńcą" realizuje projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Z uwagi na poszerzenie działalności, fundacja zmieniała (skróciła) nazwę na

FUNDACJA "BĄDŹ DOBROCZYŃCĄ"

Fundacja "Bądź Dobroczyńcą" została powołana Aktem Notarialnym REPETYTORIUM A-10186/2005 w Kancelarii Notarialnej w Opolu 07.11.2005 roku. Natomiast 08.12.2005 roku została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Opolu pod Nr 0000246671 otrzymując jednocześnie status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja „Bądź Dobroczyńcą” jest organizacją pożytku publicznego, (non profit) która działa już od ponad 10 lat na terenie Opola w obszarze pomocy społecznej. Jedną z podejmowanych przez nią inicjatyw jest prowadzenie placówek wsparcia dziennego „Promyk” i „Parasol”, które wspomagają środowisko rodzinne i szkolne w wypełnianiu funkcji opiekuńczych wychowawczych i korekcyjnych.

Działalność Fundacji skierowana jest do osób i rodzin potrzebujących wsparcia z różnych powodów. Fundacja prowadzi w Opolu Klub Integracji Społecznej , Klub Seniora S.O.W.A oraz dwie placówki wsparcia dziennego, gdzie codziennie dzieci i młodzież uczestniczą w różnych zajęciach tj. spędzają aktywnie i twórczo czas, otrzymują pomoc w nauce, biorą udział w warsztatach tematycznych. Ponadto dla naszych podopiecznych organizowane są wycieczki, spotkania okolicznościowe oraz wsparcie rzeczowe. Naszym celem jest umożliwienie młodym osobom  jak najlepszego startu życiowego, m.in. poprzez rozwijanie ich uzdolnień i pasji oraz pomoc osobom dorosłym w rozwiązywaniu codziennych trudności życiowych. 

                                  I ty możesz pomóc podarowując 1% swojego podatku!                                Liczy się każdy grosz. 

Jeżeli uda się pomóc choć kilkorgu osobom, będzie to sukces nas wszystkich.

 Wszelkie kwoty można wpłacać na konto Fundacji: 

               Konto Raiffeisen POLBANK:  80 1750 0012 0000 0000 3138 3692 

 

 
 

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych. Więcej informacji w polityce prywatności.
 
 

n4CMS by new4mat.com © 2008       Administracja